html-css.co.uaРецепти CSSЯк за допомогою стилів задати колір лінії, створеної за допомогою тега <hr>